Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Vruggink besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Vruggink.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vruggink openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Cookiebeleid

Vruggink hecht veel waarde aan uw privacy. Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van tracking-cookies (marketing). Slechts cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website (functioneel) en statistische cookies worden gebruikt (Google Analytics).

Een overzicht van de cookies die door deze website wordt geplaatst:

PHPSESSID Functionele cookie die wordt geplaatst voor de werking van deze website
_ga, _gac_, _gat_gtag_, _gid Statistische cookies die worden geplaatst door Google Analytics. Met deze dienst kunnen wij het gebruik van onze website analyseren, echter kunnen wij hier geen privacy-gevoelige informatie uit halen.